SAW - AUTOMATYZACJA

Automat do obwodowego spawania zbiorników magazynowych.

Posiadamy kompletne zestawy automatów spawalniczych wraz ze sprężarkami, częściami zapasowymi, autoryzowanym serwisem naprawczym, zaopatrzeniem w części szybko zużywające się i materiały spawalnicze.

Wynajmujemy kompletne zestawy spawalnicze wraz z doświadczonymi operatorami, posiadających ważne uprawnienia spawalnicze.

Zapewniamy: doradztwo, wsparcie techniczne, zasoby sprzętowe na każdą inwestycję, urządzenia zastępcze, kompleksową obsługę serwisową oraz transport sprzętu na terenie całego kraju i za granicą.

ESAB Circotech A6 CFE1/S-R

Automat do obwodowego spawania zbiorników magazynowych o kształcie cylindrycznym i promieniu minimalnym 4000mm.
Wykorzystuje metodę spawalniczą nr 121 tj. spawanie łukiem krytym jednym drutem elektrodowym.
Źródło prądu spawania o mocy 1000A pr. st. zapewnia stabilną pracę i zapas mocy w spawaniu nawet najgrubszych elementów konstrukcji płaszczy zbiorników.

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12

Opis urządzenia:

Automat do obwodowego spawania zbiorników magazynowych.

Circotech A6 to automat spawalniczy z własnym napędem służący do spawania w pozycji naściennej metodą pod topnikiem spoin obwodowych wielkogabarytowych zbiorników magazynowych. Automat przeznaczony jest do wznoszenia na miejscu dużych zbiorników, silosów, pieców hutniczych i innych obiektów cylindrycznych.

Do spawania zaleca się stosować materiały marki ESAB w kombinacjach:

 • dla grubości łączonych elementów 8 ~ 10mm: OK Autrod 12.32 + topnik flux OK 10.81
 • dla grubości łączonych elementów powyżej 10 mm: OK Autrod 12.20 + topnik flux OK 10.71

W zależności od wersji automat umożliwia przemieszczanie się po:

 • górnej krawędzi konstrukcji
 • po czasowo zamontowanym naściennym torze, lub na niezależnym od konstrukcji pierścieniu ułożonym wokół zbiornika.

Ponadto Circotech A6 występuje w wersji jednostronnej i dwustronnej. W wersji dwustronnej proces spawania zachodzi jednocześnie z obu stron elementu spawanego. Wersja ta wymaga zastosowania dwóch źródeł prądu spawania oraz kompletnego wyposażenia na każdą stronę spawanej konstrukcji – za wyjątkiem wspólnego układu jezdnego odpowiedzialnego za przemieszczanie się automatu po konstrukcji.

W skład typowego wyposażenia automatu Circotech A6 wchodzą n.w. elementy:

 

 • konstrukcja nośna (rama)
 • kabina z osłoną zapewniająca bezpieczeństwo i łatwy dostęp do urządzeń sterujących
 • sterownik procesu spawania ESAB A2-A6 PEH
 • źródło prądu spawania ESAB LAF 1000 DC
 • głowica spawalnicza A6 typ SFD1 z układem ręcznych suportów
 • system podawania i odzyskiwania topnika OPC (ze zbiornikiem na topnik 6l)
 • laserowa lampka prowadząca
 • zestaw kabli kontrolnych o długości 50 m
 • przewód referencyjny o długości 20 m
 • zestaw kabli spawalniczych (2 x 50m + 2 x 20m)
 • instalacja oświetleniowa 24V
 • namiot 3 stronny
 • platforma górna
 • palnik podgrzewający i osuszający element spawany na gaz propan z przewodem 50m
 • osuszacz powietrza Air Dryer CRE 30
 • sprężarka marki Hydrovane typ HV04RM
 • wózek jezdny dla źródła prądu spawania ESAB LAF 1000 DC
 • wózek jezdny dla sprężarki powietrza Hydrovane HV04

Źródło prądu spawania ESAB LAF 1000 DC

LAF 1000 DC to zdalnie sterowane, 3-fazowe źródło prądu spawania przeznaczone do wysokowydajnych procesów mechanicznych spawania łukowego w osłonie gazów ochronnych (MIG/MAG) oraz spawania łukiem krytym pod topnikiem (SAW).

Są one zawsze używane w połączeniu ze sterownikiem procesów A2-A6 PEH lub sterownikiem A2 PEI firmy ESAB.

01
01
02
02
03
03

Źródło prądu spawania LAF 1000 DC charakteryzuje się maksymalnym możliwym obciążeniem prądu stałego 800A dla cyklu pracy urządzenia 100% oraz 1000A dla cyklu pracy urządzenia 60%. Zespół LAF 1000 DC jest chłodzony wentylatorem i jest monitorowany termicznym wyłącznikiem przeciążeniowym. Uruchomienie wyłącznika termicznego jest sygnalizowane zapaleniem żółtej lampki wskaźnikowej na panelu czołowym. Lampka jest resetowana, gdy temperatura spadnie do akceptowalnego poziomu.

Źródła prądu spawania i sterownik procesu A2-A6 PEH są połączone poprzez dwuprzewodową szynę danych, co umożliwia precyzyjną kontrolę procesu spawania. Wszystkie nastawy parametrów spawania dla źródła prądu są zadawane przez operatora na panelu czołowym sterownika. Działanie źródła prądu jest w pełnym zakresie sterowane i monitorowane przez ten moduł. Sterownik umożliwia również zadawanie parametrów początku i końca spawania. Wstępnie zadane parametry natężenia prądu spawania można monitorować również w trakcie spawania.

Bardziej szczegółowe informacje o ustawieniach i trybach roboczych źródeł prądu spawania zawarte są w instrukcji obsługi sterownika procesów A2-A6 (PEH). Źródło prądu spawania ESAB LAF 1000 DC podobnie jak sprężarka powietrza dostarczone są wraz z wózkiem jezdnym przeznaczonym do transportu urządzeń wraz z osprzętem lokalnie na terenie budowy.

Sterownik procesu A2 – A6 PEH

Sterownik procesu A2-A6 (PEH) firmy ESAB to zespół sterujący, który można wykorzystać w procesach spawania łukiem krytym (SAW) lub metodą spawania MIG/MAG przy użyciu urządzeń A2-A6 do automatycznego spawania.

Sterownik jest dostosowany do współpracy ze źródłami prądu spawania LAF (630 ~ 1600A DC dla cyklu pracy urządzenia 100%) i TAF (800 ~ 1250A AC dla cyklu pracy urządzenia 100%)firmy ESAB.

Szeroka integracja systemu sterującego ze źródłem prądu spawania zapewnia niezwykle wysoki stopień niezawodności procesu spawania. Wszystkie elementy nastawcze, wymagane do sterowania ruchem i całym procesem spawania, są rozmieszczone na panelu sterowania.

Przewody łączeniowe z różnych zespołów systemu są podłączone do gniazd z tyłu sterownika procesów lub do styków na płytce drukowanej wewnątrz sterownika.

01
01
02
02
03
03

Sterownik A2-A6 PEH umożliwia zapisanie w pamięci 10 różnych ustawień danych i w łatwy sposób wywołać je podczas spawania. Ponadto użytkownik ma możliwość wyboru kierunku spawania, średnicy i typu drutu oraz parametrów rozpoczęcia i zatrzymania procesu spawania.

Mikroprocesor sterownika zapewnia pełną kontrolę i automatyczną regulację własności łuku zależnie od typu drutu i określonych parametrów spawania.

Menu urządzenia jest wielojęzyczne (12 dostępnych języków – w tym polski). Wyświetlacz urządzenia zapewnia odczyt energii liniowej spawania.

Osuszacz powietrza ESAB Air Dryer CRE 30

Zespół osuszania powietrza CRE 30 przeznaczony jest do współpracy z każdym systemem obsługi topnika firmy ESAB. System oparty jest na zasadzie absorpcji wilgoci. Dzięki gwarancji, że topnik pozostaje suchy podczas spawania zmniejsza się ryzyko pękania wodorowego spoin.

Osuszacz posiada wbudowane urządzenie monitorujące zaprogramowany poziom wilgotności i ostrzegające o jego przekroczeniu. System zmniejsza zdolność skraplania się wody w układzie obsługi topnika co eliminuje korozję układu i ewentualne awarie.

Urządzenie ma wydajność na poziomie 30m3/h powietrza przy ciśnieniu roboczym wynoszącym 6 barów

01
01
02
02
03
03

Głowica spawalnicza A6 SFD1

Głowica spawalnicza A6 SFD1 przystosowana jest do wykonywania złączy czołowych i spoin pachwinowych metodą SAW.

Głowica przystosowana jest do stosowania ze sterownikiem procesów A2-A6 oraz źródłami prądu LAF i TAF firmy ESAB.

Położenie głowicy spawalniczej w poziomie i pionie regulowane jest za pomocą suportów ręcznych liniowych.

Głowica umożliwia spawanie przy użyciu drutów typu Light Duty D20 €“ cienkich w zakresie 1,6 ~ 4,0mm średnicy i pod małym obciążeniem oraz Heavy Duty D35 €“ grube w zakresie 3,0 ~ 6,0mm średnicy. Maksymalne obciążenie przy 100% cyklu pracy €“ max 1500A; prędkość podawania drutu 0,2 ~ 9,0m/min; waga głowicy wraz z systemem podawania i odciągu topnika bez drutu i topnika wynosi 110kg.

01
01
02
02
03
03

System podawania i odzysku topnika OPC Flux Recovery Unit

System podawania i odciągu topnika jest przeznaczony do użycia na stacjonarnych i mobilnych urządzeniach spawalniczych firmy ESAB.

Jest niewielkim kompaktowym systemem zapewniającym bieżące podanie topnika podczas procesu spawania jak również odzysk niewykorzystanego topnika, który nie został wykorzystany w procesie spawania.

System zawiera zbiornik na topnik o pojemności 6 litrów i zasilany jest powietrzem sprężonym o zapotrzebowaniu do 250 litrów powietrza przy ciśnieniu 6 barów.

Sprężarka nie wchodzi w skład układu podawania i odciągu topnika gdyż stanowi niezależne urządzenie, które zasila układ.

W naszej wypożyczalni stosujemy wysokowydajne trzy fazowe sprężarki łopatkowe marki Hydrovane, typ HV04RM o mocy 4KW.

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06

Sprężarka łopatkowa Hydrovane, typ HVS04RM

Sprężarka produkcji Hydrovane, typ HV04RM została zaprojektowana do najbardziej wymagających warunków pracy w szerokiej gamie aplikacji przemysłowych, a w szczególności w przemyśle motoryzacyjnym, warsztatach naprawczych, gabinetach dentystycznych oraz pakowaczkach i narzędziach przemysłowych.

Sprężarka dzięki swojej wydajności idealnie nadaje się do zasilania układu odciągu topnika w automacie spawalniczym Circotech A6 firmy ESAB.

Parametry sprężarki zdecydowanie przewyższają zapotrzebowanie systemu odciągu topnika, jednakże biorąc pod uwagę duże odległości pomiędzy sprężarką a automatem spawalniczym i wynikającymi z tego stratami w wydajności urządzenie to zapewnia 100% skuteczność pracy nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach prowadzonych prac budowy.

Urządzenie wyposażone jest w silnik (400V 3ph) o mocy 4KW, zbiornik powietrza o pojemności 200l, przewód gazowy do 100m i waży 218kg.

Sprężarka podobnie jak źródło prądu spawania ESAB LAF 1000 DC dostarczone jest wraz z wózkiem jezdnym przeznaczonym do transportu urządzeń lokalnie na terenie budowy.

01
01
02
02
03
03

Informacje o procesie:

Spawanie łukiem krytym (ang. Submerged arc welding; SAW) jest procesem, w czasie którego łuk spawalniczy jarzy się między podawanym w sposób ciągły drutem elektrodowym a elementem spawanym i jest niewidoczny, gdyż jest przykryty warstwą ziarnistego topnika (tym samym łuk jest ukryty, stąd nazwa metody), którego część stapia się, tworząc na spoinie usuwalną warstwę żużla. Nieotulony drut jest odwijany z bębna lub szpuli i podawany przez układ rolek napędzanych silnikiem elektrycznym w kierunku rowka spoiny.

Temperatura słupa łuku spawalniczego osiąga 5000-6000 K. Wydzielane podczas spawania ciepło, stapiając drut elektrodowy oraz część materiały podstawowego, tworzy jeziorko spawalnicze, a także stapiając część topnika, tworzy ciekły żużel. Wydzielające się przy tym pod pewnym nadciśnieniem pary i gazy tworzą wokół łuku zamkniętą komorę łuku (przestrzeń gazową), odizolowaną od powietrza czaszą żużlową, utworzoną z ciekłego żużla.

Na przebieg tych procesów można wpłynąć, dobierając odpowiedni gatunek materiału elektrodowego i topnika, kształt rowka spoiny oraz parametry spawania. W miarę oddalania się łuku następuje krystalizacja jeziorka spawalniczego i formowanie ściegu oraz krzepnięcie na jego powierzchni warstwy żużla, który następnie należy oddzielić od powierzchni jak żużel w spawaniu elektrodami otulonymi. Topnik, który nie został przetopiony w czasie spawania, jest zbierany i ponownie wykorzystywany.

Spawanie łukiem krytym zasadniczo jest realizowane za pomocą w pełni zmechanizowanego sprzętu: zmechanizowane ciągłe podawanie drutu elektrodowego, zmechanizowane przemieszczanie łuku wzdłuż krawędzi łączonych elementów oraz ciągłe zasypywanie miejsca spawania warstwą topnika. Kontrola w trakcie spawania jest prowadzona na podstawie wskazań przyrządów wskazujących parametry spawania oraz wskaźnik położenia elektrody.

Spawanie łukiem krytym jest głównie prowadzone w pozycji podolnej, ze względu na skłonność topnika do zsypywania się oraz trudności z właściwym utrzymaniem ciekłego metalu jeziorka spawalniczego w pozycjach przymusowych.

Podstawowym wariantem automatycznego spawania łukiem krytym jest spawanie pojedynczym drutem elektrodowym o średnicy2,5 – 6,0 mm, z typowymi parametrami: natężenia prądu 260 – 1200 A, prędkością spawania 0,4 – 1,0 m/min. W przypadku spawania drutem o średnicy 6 mm można uzyskać wydajność stapiania do 20 kg/h.

Zastosowanie metody:

Spawanie łukiem krytym, dzięki dużej prędkości spawania i wydajności procesu, szczególnie dobrze nadaje się do wykonywania długich prostoliniowych złączy w pozycji podolnej. Jest stosowane głównie do wykonywania połączeń o dużej grubości i długości – zasadniczo spoin wzdłużnych o długości ponad 500 mm oraz spoin obwodowych na elementach o średnicy ponad 150 mm.

Zakres grubości połączeń to najczęściej 5 – 100 mm. Metoda ta jest stosowana przede wszystkim w budowie kotłów, zbiorników, korpusów maszyn, mostów, okrętów, konstrukcji przemysłowych i w produkcji rur spawanych.

Elementy tych konstrukcji łączy się spoinami czołowymi podłużnymi lub obwodowymi w pozycji dolnej albo spoinami pachwinowymi w pozycji podolnej lub nabocznej.

Spawanie łukiem krytym jest stosowane przede wszystkim do spawania stali konstrukcyjnych niskowęglowych, niskostopowych, i wysokostopowych, bardzo rzadko zaś do spawania niklu, tytanu, miedzi i aluminium oraz ich stopów.

Zalety spawania łukiem krytym:

 • duża wydajność procesu
 • wysoka i stabilna jakość złączy spawanych
 • możliwość uzyskiwania dużych prędkości spawania
 • brak rozprysków i gładkie lico spoin

Wady spawania łukiem krytym:

 • brak możliwości obserwacji procesu spawania
 • ograniczenie zakresu stosowania metody w zasadzie tylko do pozycji podolnej i nabocznej
 • konieczność zbierania topnika i usuwania żużla po wykonaniu każdego ściegu
 • wysoki koszt urządzeń spawalniczych
01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09

Dane techniczne:

Producent Esab
Model Circotech A6CFE1/S-R
Grubość łączonych elementów 8 ~ 35 mm
Wysokość łączonych elementów 1000 ~ 3000 mm
Minimalny promień krzywizny płaszcza 4000 mm

W celu uzyskania niezbędnych informacji technicznych zapraszamy do zapoznania się z zawartością zakładki Materiały do pobrania.

Materiały do pobrania:

ESAB Circotech A6 – Karta katalogowa 1 PL EN
ESAB Circotech A6 – Karta katalogowa 2 EN
ESAB LAF 635, 1000, 1250, 1600 DC / TAF 800, 1250 AC – Źródła prądu – Karta katalogowa PL EN
ESAB LAF 1000 / 1000M DC – sn. 644 – Instrukcja obsługi PL GB
ESAB LAF 1000 / 1000M DC – sn. 712 – Instrukcja obsługi PL GB
ESAB PEH A2 – A6 – Sterownik – Karta katalogowa PL EN
ESAB PEH A2 – A6 – Sterownik – sn. 644, wer. programu 4.0 ~ 5.1C – Instrukcja obsługi PL
ESAB Air Dryer CRE 30 / CRE 60 – Osuszacz powietrza – Karta katalogowa PL EN
ESAB A6 – Katalog części eksploatacyjnych PL
ESAB A6 OPC Flux Recovery Unit – Instruction manual GB
ESAB LAF versions xxx0 – Parallel Connection – Instruction manual GB
ESAB – Sprzęt do automatyzacji spawania – Katalog PL EN
ESAB A6 VEC – Motor – sn. 452 – Instruction manual EN+RU
ESAB A6 SFD1 – Welding Head – sn. 452 – Instruction manual EN+DE+FR+NL

Zapraszamy do naszych pozostałych działów: